InloggenContactKalender

Aantekening

Wij Adriaen Verheijden , out ontrent 76 jaeren ende van Wue stwesel inden Land van Antwerpen oirconden midts desen, certificeren voor de gerecht waerheijt, ter instantie van Thomas & Cornelis gebroeders, Jacob Thomas Van Hoijdonck sonen , ende van Marie Janssen Bel, dochter, daer moeder aft was Willemijntken Jacob Tomas Van Hoijdonck, alle ingesetenenalhier, waerachtig ende ons well kennel. te wesen, dat wijlen Jacob Thomas Van Hoijdonck binnen desen dorpe heeft gewoondt en dat wij den selven hebben gekendt van onse jongen tijt aft, te weten te tijde den selven jongman was, als mede in sijne twee respective houwelijcke staet, totter tijt toe datte sleve in sijne ouderdom, nu geleden omtrent twee jaren, is comen te overlijden, hebben binnen dese voorschreven tijt (behalvens twee oft drije jaeren) altijd binnen desen voorschr. dorpe geresideert, verclaeren mede dat den s elven anders egeene Erftgen. en heeft achtergelaeten, als de vste in desen, en oock mede dat wij vermanen dathij geboortich was van Teiteringe. Sonder argelist. Ende want Goddel. & redelijck is etc, sond er argelist, Actum den XXX januarij 1666
Woonplaats Westdeurne-Wuustwezel, Antwerpen, BELGIE

  • Laatst gewijzigd: 21 juli 2020 23:44

Dit record is gekoppeld aan

Opmerkingen

Stuur een opmerking in

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5 © 2009-2021 Gerrit Veldman