InloggenContactKalender

Aantekening

Geslachtsnaam Van Lenxvelt
Hoewel niet geheel onmogelijk, ligt het niet voor de hand dat de verwerving van de gedeeltelijke - of volledige erfpachtrechten op de hoeve ’t guet te Lenxvelt de bron is geweest van de in Berlicum e.o. gebezigde geslachtsnaam. De geslachtsnaam voert namelijk verder terug in tijd dan de rechten van Henrick Henrix van Lenxvelt op de hoeve in Belver.
Het is eerder aannemelijk dat het uit de dertiende eeuw stammende Berlicumse ontginningstoponiem Langsveld, later verworden tot Lenghsveld ofLenxbroek, met onder andere het ’t guet te Lenxvelt en afgeleiden daarvan zoals: Lengsvelschen Ecker aen die Lengsvelsche Stege, de Leijnveltsche tiende, etc. de basis geweest zijn voor de keuze van de geslachtsnaam met het woordje "van" als voorzetsel.
De personen die de geslachtsnaam Lenxvelt zijn gaan voeren zijn ongetwijfeld uit dit gebied afkomstig geweest of hebben er anderszins een zakelijke binding mee gehad. De eerste schriftelijke vermeldingen van het toponiem en de geslachtsnaam dateren van eind veertiende - begin vijftiende eeuw, maar zullen al eerder ontstaan zijn. In de diverse bronnen wordt de geslachtsnaam ook wel geschreven als Van Lencsvelt, Van Le(e)nx(s)velt en Van Leng(h)svelt.
Als verklaring wordt gesuggereerd dat een verkorte persoonsnaam (Leijn/Lijn - mogelijk afgeleid van Gislijn/Gisleen - of Leonard/Leendert) debron was voor het toponiem Lenxbroek/Lenxvelt waarna het toponiem (later) weer is overgegaan tot geslachtsnaam met toevoeging van het voorzetsel “van”.
Het ontginningstoponiem uit de dertiende eeuw doet echter vermoeden dat de naam te maken heeft met de vorm (een lang veld) of ligging (een veld gelegen langs) van het ontgonnen gebied.
In dit verband is het ook interessant om te weten dat er in 1477 in Berlicum door Rutger Aert Everitss “een huis …….. aen die Lijnde”verhuurd werd. “Lijnde” in combinatie met “aen” verwijst naar de waternaam “linde” met als betekenis “langzaam, zachtjes stromend”, waarbij een verband met het toponiem Lenx/Lijns niet valt uit tesluiten.
In de onderzochte bronnen komt in dezelfde periode ook regelmatig de geslachtsnaam Van Lanc(k)velt en van Langvelt voor. Uit genealogisch onderzoek blijkt echter dat de klinker "a" variant geen enkel familieverband heeft met de klinker "e" variant in welke schrijfvorm dan ook.

  • Laatst gewijzigd: 21 juli 2020 23:44

Dit record is gekoppeld aan

Opmerkingen

Stuur een opmerking in

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5 © 2009-2021 Gerrit Veldman