InloggenContactKalender

Aantekening

Maria Marynus


Volkstelling Loenhout 1693, Nr.235


Joan Franchois van Elsacker, jouffre Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geeraert vander Buijten, clerck, Maeijken Bevers sijn meijssen, Jan Naes, cnecht ende Engel Janssen Arnauts sijn vrouwe, Naes hun kint, Aert Willemsen met Cornelie Jan de Backer sijn

Scheidingen en delingen, bundel 772, Stuk 8: 07.07.1708

Personen: Elisabeth Jan Jansen NAES Jan Naes Jan NAES Adriaen Jan Jansen NAES Marie Marijnis Simon BEVERS Tobias Jan Jansen NAES
voor schepenen van Loenhout quamen Maeijken Marijnis Bevers weduwe wijlen Jan Naes Janssen ter eenre ende Cornelis Dirickx als momboir vande weeskinderen van den vs Jan Naes Janssen bijde vs Maeijken Bevers geprocreert sijnde ten getalle van drije met naeme Petrus out ontrent dertien jaeren, Elisabeth negen ende Adriaen acht jaeren ter andere, sijn gescheijden vanden sterffhuijse vanden vs Jan Naes Janssen
Ierste comparante heeft aengenomen haer vs drije kinderen te onderhouden etc…

Schepenregister 187, f° 51 r° 07.07.1708


Maeijken Marijnis Bevers x +Jan Naes Janssen en Cornelis (Dircken?) als momboor van de drie weeskinderen genaamd Tobias, 13j, Elisabeth, 9j en Adriaen, 8j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen


Volkstelling Loenhout 1709, Nr.9


Jan Janssen Aernauts met Marie Bevers; kinderen: Peeter, Adriaen

Schepenregister 190, f° 35 r° 07.05.1711


Matthijs Jan Goossens de oude als momboor met Aernout Cornelis Aernouts als toeziener van het voorkind +Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertsen en Maeijken Marijnis Bevers x +vs Jan Jan Aernouts als moeder van het nakind waarvan zij de actie heeft, verkochten aan Jan Jacob de Cuijper de stede van vs kinderen in Sneppel


Schepenregister 190, f° 35 v° 07.05.1711


Maeijken Marijnis Bevers xx +Jan Jan Aernouts en Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van het weeskind, genaamd Marie, 2,5j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Schepenregister 192, f° 25 v° 13.03.1713


Maeijken Marijnis Bevers xx +Jan Jan Aernouts - Matthijs Jan Goossens de oude als momboor van het voorkind Jan Jan Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van het nakind Jan Jan Aernouts; verkochten aanAernout Cornelis Aernouts erven in Popendonk op de "laeren"

Schepenregister 192, f° 29 r° 21.03.1713

Matthijs Jan Goossens de oude als momboor en Aernout Cornelis Aernoutsals toeziener van het kind Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertsen - Maeijiken Marijnis Bevers xx vs +Jan Jan Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van de nakinderen vs +Jan Jan Aernouts x vs Maeijken Marijnis Bevers; S/D erfelijke goederen, hooimade op het hoogbos, weide in Sneppel, land de "leegen hoeck" in "buijtelaer acker", heiveld op de "heijbaert", land den "hauw" in Sneppel, heiveld achter de "munt"

  • Laatst gewijzigd: 21 juli 2020 23:44

Dit record is gekoppeld aan

Opmerkingen

Stuur een opmerking in

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5 © 2009-2021 Gerrit Veldman